لینک های دسترسی

قواي ايالات متحده و عراق در بغداد با شورشيان ميجنگد.


عساکر ايالات متحده و عراق در جادۀ حيفاي بغداد که يک سنگر مستحکم معلوم شورشيان عرب سني است، با افراد مسلح ميجنگند.

قواي نظامي ايالات متحده امروز طي بيانيه اي ميگويد در جريان اين عمليات که به "عمليات حمله با تبر ۱۱ " مسماست يک عسکر امريکائي کشته و دو تن ديگر زخمي شده اند.

مقامات عراقي ميگويند ۳۰ شورشي کشته و حد اقل ۲۷ تن ديگر دستگير شدند.

قواي نظامي اين عمليات را يک سلسله حملات هدف گيري شده بمنظور اخلال مليشيا و اعادۀ کنترول حکومت عراق بمنطقه در شمال منطقۀ سبز خواند که ازان بشدت حفاظت ميشود.

قواي نظامي گفت هدف صرف دستگيري شورشيان سني نميباشد.

قواي نظامي ميگويد در سپيده دم، عساکر با سلاح ناريۀ خفيف و راکت هاي خفيف از عمارات منطقه برخوردند.

هليکوپترهاي امريکائي ديده شد که از نزديک عمارات بلند شهر ميگذشتند و وسايط زرهدار در اطراف جادۀ حيفا ديده ميشد.

در يک واقعۀ جداگانه، قواي نظامي از مرگ دو عسکر پيادۀ بحريۀ ايالات متحده گزارش داد که بروز سه شنبه در عمليات محاربوي در ولايت الانبار کشته شده بودند.

XS
SM
MD
LG