لینک های دسترسی

نمازگزاران و پوليس اسرائيل در مسجد بيت المقدس تصادم کردند.


بادامۀ خشم مسلمانان روي مرمت کاري اسرائيل در نزديک اماکن مقدس، صدها نمازگزار در مسجد الاقصي بيت المقدس بر پوليس اسرائيل سنگ پرتاب کردند.

در حدود ۲۰۰ فرد پوليس اسرائيل بعد از نماز جمعه بمحوطۀ مسجد داخل شده، گاز اشک آور، مرمي هاي رابري و بم هاي دستي گيج کننده شليک نمود تا احتجاج کنندگان را متفرق سازد.

حد اقل ۱۵ فرد پوليس و ۱۸ اجتجاج کننده درين تصادمات زخمي شدند. هفده احتجاج کننده توقيف شد.

ده ها احتجاج کننده خود را در داخل محوطۀ حرم شريف قيد کرده بودند ولي بعدتر بخروج از محل آغاز کردند.

رهبران مسلمانان از اسرائيل تقاضا کرده اند تا کار را در معبر نزديک اماکن مقدس متوقف سازد.

اسرائيل گفته است که اين مرمت کاري ها باماکن مقدس ضرر نميرساند.

XS
SM
MD
LG