لینک های دسترسی

Breaking News

ادارۀ ذروي ملل متحد جلسات خود را روي ايران آغاز کرد.


رئيس مفتشين ذروي ملل متحد ميگويد امتناع ايران ازهمکاري با مفتشين ادارۀ بين المللي انرژي ذروي، آن اداره را ناتوان ساخته تا تصميم بگيرد که آيا تهران براي توليد اسلحه سعي ميکند يانه.

محمد البرادعي، رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در بيانيۀ افتتاحيۀ جلسۀ نمايندگان ۳۵ کشور عضو گفت جامعۀ بين المللي به ابراز نگراني خود ادامه خواهد داد مگر اينکه تهران تصميم بگيرد با ادارۀ بين المللي انرژي ذروي همکاري نمايد.

در حاليکه تهران به بي اعتنائي بتقاضاي ملل متحد جهت متوقف ساختن کار حساس ذروي ادامه ميدهد، انتظار ميرود اعضاي عمدۀ ادارۀ ذروي ملل متحد در ويانا در هفتۀ جاري قطع بيش از ۲۰ پروژۀ کمک تخنيکي را به تهران تصويب کنند.

در عين زمان، شش قدرت جهاني هنوز هم کوشش ميکنند روي توسعۀ تعزيرات بر ايران بخاطر عدم پيروي آن کشور از ضرب الاجل ۲۱ فبروري شوراي امنيت ملل متحد براي متوقف ساختن غني سازي يورانيم، بتوافق برسند.

XS
SM
MD
LG