لینک های دسترسی

Breaking News

آستراليا براي کمک به بيجا شدگان در آسيا و حوزۀ بحرالکاهل ۱۱ مليون دالر اعانه داد.


آستراليا اعلام کرده که براي کمک بمردمي که از اثر منازعات در آسيا و حوزۀ بحر الکاهل بيجا شده اند، ۱۱ مليون دالر اعانه داده است.

صندوق وجهي آستراليا براي پناهندگان بين المللي امروز گفت ازين پول براي تمويل هفت پروژه در تيمور شرقي، سري لانکا، افغانستان، و امتداد سرحد تايلند و برما استفاده خواهد شد.

بيش از دو مليون و ۶۰۰ هزار دالر به يونيسف اعطا ميشود تا در پروژه هاي تعليم و تربيه در سري لانکا، تهيۀ واکسين و آب در افغانستان و محافظت اطفال در امتداد سرحد تايلند و برما بمصرف برسد.

شش مليون دالر ديگر به کمشنري عالي ملل متحد براي پناهندگان اعطا ميشود تا در افغانستان و سري لانکا بمصرف برسد. ازين وجوه همچنان براي محافظت کساني که در کمپ هاي پناهندگان در امتداد سرحد برما و تايلند زندگي ميکنند، استفاده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG