لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاجات مهلک روي پارک صنعتي در ايالت بنگال غربي هند


پوليس در ايالت بنگال غربي هند ميگويد از اثر آتشباري پوليس بر مخالفين يک پارک صنعتي پلان گزاري شده، حد اقل شش نفر کشته شدند.

مقامات در محل ميگويند دهاقين و فعالين مسلح بداس بر پوليس ضد شورش حمله کردند و پوليس در بدل برانها گلوله باري کرد. وسايل نشراتي محلي تعداد تلفات را تا ۱۴ نفر خوانده است.

تصادمات، امروز وقتي آغاز شد که پوليس کوشش کرد به شهرک نندي گرم داخل شود که دهاقين بمقابل پلان حکومت جهت ضبط زمين هاي زراعتي براي اين پروژۀ انکشافي، احتجاج ميکنند.

حوزۀ خاص اقتصادي نندي گرم يکي از بيش از ۱۸۰ حوزه است که مقامات حکومت هند به آن اجازه داده اند. اين پروژۀ جنجال برانگيز بمنظور جذب سرمايه گزاري هاي خارجي در هند طرح شده که شرکت هاي خارجي را اجازه ميدهد در يک محيط عاري از تعرفه هاي گمرکي کار کنند. ولي بسياري از دهاقين مايل نيستند بمقابل پول نقد از زمين هاي شلان منصرف گردند.

در تصادمات مشابه در ماۀ جنوري چندين نفر هلاک شدند.

XS
SM
MD
LG