لینک های دسترسی

Breaking News

اعلاميه رئيس جمهور ايالات متحده براي آگاهي در مورد ملاريا


« امريکاييان خوشبخت هستند که در کشوري زندگي ميکنند که دهه ها سال قبل ملاريا محو و نابود شده است .

امروز ، کشور ما در مبارزه با اين مرض در افريقا کمک ميکند ، زيرا ما در مورد يک حقيقت دائمي ، معتقد هستيم که براي کسانيکه همه چيز داده شده است ، توقع از انها هم زياد است.

درين روز آگاهي در مورد ملاريا ، ما تعهدات خو د را براي کمک در مبارزه با اين مرض در افريقا ، و در جهان تجديد ميکنيم متاسفانه در هر سي ثانيه يک طفل از باعث ملاريا در افريقا ميميرد ، بيماري که قابل علاج و جلو گيري است.

جهت کاهش تعداد تلفات جاني در سال ۲۰۰۵ که کشور هاي افريقايي شديدترين صدمه را ديدند ، من ابتکار رياست جمهوري را براي محو ملاريا اعلام کردم که يک پروگرام پنج ساله يک عشاريه دو مليارد دالر را در بر ميگرفت .

لورا و من احساس مسرت نموديم که در جلسه سران سال گذشته در قصر سفيد در مورد ملاريا توسعه اين ابتکارات رابراي چند کشور ديگر نيز اعلام کرديم .

اين مساعي ، تفاوتهاي را بوجود مياورد و مليون ها نفرتاکنون از استفاده از پشه خانه هاي دوا پاشي شده ، دواپاشي در داخل منزل و ادويه ضد ملاريا مستفيد گرديده اند در سرتا سر اين کشور ، امريکاييان به تقاضاي ما پاسخ دادند .

با امداد مالي يک نفر براي تهيه پشه خانه هاي قبلا دوپاشي شده ، يک زندگي نجات پيدا ميکند. ، براي معلومات بيشتر در مورد اينکه چگونه کمک نماييم و براي تهيه فهرست ،انجمن ها و سازمان هاي امداد بشري از حکوماتي که با ملاريا در مبارزه هستند ديدن کردند. امريکاييان مردمان مشفق و مهرباني هستند که در مورد تعهدات به ديگران و آينده جهان عميقا غمخواري دارند.

و ما همه ميتوانيم مفتخر باشيم که کشور ما براي مبازره با اين بيماري و مايوسي مردم کار ميکنيم با ايستادن در کنار مردم افريقا در مبارزه عليه ملاريا، ما در برداشتن بارسنگيني که مصيب بي لزوم ببار آورده است کمک کنيم.

و اميدواريم و سلامتي و دوستي دوامدار را براي شان اعطا کنيم. اکنون از همين جهت من جارج بش رئيس جمهور ايالات متحد ه امريکا با صلاحيتي که قانو اساسي و قوانين ديگر ايالات متحده برايم داده است اينک روز ۲۵ اپريل سال ۲۰۰۷ را بحيث روز آگاهي از ملاريا اعلام ميکنم.

وي امريکاييان را تشويق مينمايم که به تقاضاي جهاني ، همسايه خود را دوست داشته باشيد درين هديف امحاي ملاريا در قاره افريقا با ما يکجا شوييد درين روز بيست و چهارم ماه اپريل ۲۰۰۷ اين سند را توشيح مينمايم

XS
SM
MD
LG