لینک های دسترسی

عساکر به سلول هاي دهشت افگنان مظنون در افغانستان حمله کرده اند


صدها نفر در شرق افغانستان اعتراضات ضد امريکايي را بعدازان براه انداختند که قواي افغاني شش نفر را بشمول حد اقل دو تن از افراد ملکي طي يک حمله کشته اند.

اعتراض کنندگان درولايت ننگرهار «مرگ بر بش» شعار ميدادند و يک راه عمده را در شاهراه عمومي مسدود نمودند.

ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويد که قواي آن بر سلولهاي مظنون دهشت افگنان در انکشور حمله کرده و شش نفر را در شرق افغانستان کشته اند.

قواي ائتلاف ميگويند که انها اطلاعاتي بدست اوردند که سلول ها در ولايت ننگرهار در نظر داشتند بم هاي را در موتر ها تعبيه کنند.

در جريان حمله امروزي ، قواي ائتلاف و عساکر اردوي ملي افغانستان صرف وقتي بجانب انها گلوله باري شد اتش باري نمودند.

قواي ائتلاف ميگويدکه چهار تن از قربانيان ، تندروان طالب بودند و دو تن ديگر شانرا زنان اهالي ملکي تشکيل ميدادند.

پوليس محلي ميگويد که حد اقل پنج تن از قربانيان را اهالي ملکي تشکيل ميدهد بعد از اين حمله ، صد ها تن از دهاتين خشمگين راه عمده را جهت اعتراض به اين حمله مسدود ساختند.

ماه گذشته قواي پياده بحريه اي ايالات متحده هشت تن از افرار ملکي را در ننگرهار هنگامي کشتند که بريک جمعيت بعد ازانکه کاروان وسايط شان مورد حمله انتخاري قرار گرفت اتشباري کرده بودند.

XS
SM
MD
LG