لینک های دسترسی

Breaking News

قاضي القضات برکنار شده پاکستان ميگويد دوران ديکتاتوري به پايان ميرسد


افتخار محمد چودري ، در برابر هزاران نفر از طرفدارانش که شور وهلهله را براه انداخته بودند امروز يکشنبه گفت که کشور ها و دولتهاي که بر تفوق قانون اساسي ، حکمروائي قانون و حقوق بشر معتقد نيستند، دوام نخواهند کرد.

پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان چودري را به اتهام سؤ استفاده از قدرت در ماه مارچ برکنار نمود.

قاضي در مورد اين برکناري، استيناف طلب شده ادعا ميکند که اين عمل مغاير قانون اساسي است و يک هيات قضات قضيه را بررسي ميکند.

حاميان چودري از برکناري وي به اين طرف اعتراضات وسيعي را عليه رئيس جمهور پاکستان براه انداخته اند.

اجتماع امروز در لاهور بزرگترين گردهم آئي است که در جريان چند هفته صورت ميگيرد.

دهها هزار نفر به موتر چودري در هنگام مواصلتش به شهر, گل ريختند.

ديگران بخاطر نشان دادن نا رضايتي خود با رهبر نظامي پاکستان که از طريق يک کودتاي سفيد و بدون خونريزي در سال ۱۹۹۹قدرت را بدست گرفت, شعار ميدادن « برومشرف برو » .

XS
SM
MD
LG