لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ عالي پاکستان تحقيقات رسمي را در مرود قاضي القضات برکنار شده، متوقف ساخت


محکمۀ عالي پاکستان بطور مؤقت تحقيقات را روي ادعاهايي متوقف ساخت که قاضي القضات از مقام خود سؤ استفاده کرده است.

يک وکيل مدافع افتخار محمد چودهري، قاضي القضات امروز گفت تحقيقات را تا وقتي متوقف ميسازد که در مورد چلنج قانوني چودهري باين اجراآت حکم خود را صادر نمايد.

اين کميتۀ پنج نفري قضات تشکيل شده بود تا تصميم بگيرد که آيا چودهري بطور منصفانه برکنار شده است يانه.

پرويز مشرف، چودهري را در ماۀ مارچ برکنار کرد. قاضي القضات ميگويد برکناري او مغاير قانون اساسي است و اين کميتۀ پنج عضوي قضات شايستگي محاکمۀ او را ندارد.

پشتيبانان چودهري از وقت برکناري او باينطرف احتجاجات بزرگي را عليۀ رئيس جمهور براه انداخته اند.

ده ها هزار نفر از پشتيبانانش بروز يکشنبه در لاهور اجتماع کرده بودند.

منتقدين، آقاي مشرف را متهم ميکنند که بمنظور خاموش ساختن قواي مستقل قضائيه قبل از چلنج هاي احتمالي بمقابل انتخاب مجدد مجوزۀ رئيس جمهور، چودهري را برکنار کرده است.

حکومت اتهامات مشخص عليۀ چودهري را افشا نکرده است.

XS
SM
MD
LG