لینک های دسترسی

صدراعظم اسرائيل ميگويد در عمليات عليه دهشت افگني محدوديتي وجود ندارد


يک راکت فلسطنيان بر اسرائيل يک مرد اسرائيلي را امروز يکشنبه به هلاکت رسانيد. اين دومين حملات راکت در طي دوهفته ميباشد.

حماس مسوولت اين حمله راکت را بدوش گرفته که يک اسرائيلي ديگر را در شهر صيدروت مجروح نمود.

ايهود المرت صدراعظم اسرائيل در برابر حملات مرگبار اخير فلسطينيان بر افراد ملکي اسرائيل ، عکس العمل شديد نشان داده گفته است که هيچگونه محدوديتي براي عمليات اسرائيل عليه دهشت افگني وجود نخواهد داشت.

حملات هوائي اسرائيل در غزه باعث کشته شدن تقريبا ۵۰ فلسطنين که اکثرشان تندروان بودند در جريان ده روز اخير گرديده است.

در جلسه اي هفته وار کابينه اسرائيل امروز يکشنبه ايهود المرت سوگند خود را تکرار کرد که به عمليات نظامي براي خاتمه بخشيدن به حملات تندروان حماس ، ادامه خواهد داد.

وي گفت که هيچکسي که با دهشت افگني دست داشته باشد مصئون نخواهد بود.

صدراعظم اسرائيل اين تبصره هارا بعد از ان نمود که مقامات اسرائيلي گفتند يکي از دو راکت فلسطيني ايکه امروز از غزه شليک شده بود يک تن از افراد ملکي را کشته و يک نفر ديگر را در شهر سيدروت جنوب اسرائيل زخمي نموده است.

مامورين ميگويند که دو راکت ديگر قبلا در اوايل همين روز بر صيدروت شليک شد اما تلفاتي را ببار نياورد.

گزارشها حاکيست که تندروان حماس ، مسووليت حمله با هر چهار راکت را بدوش گرفته اند.

XS
SM
MD
LG