لینک های دسترسی

عباس ميگويد هفتۀ آينده با اولمرت ملاقات ميکند


آقاي عباس نگفت که اين دو شخصيت بروز پنجشنبۀ هفتۀ آينده در کجا ملاقات خواهند کرد.

آنها در ماۀ مارچ توافق کردند در هر دو هفته يکبار ملاقات نمايند. در عين زمان، آقاي اولمرت ميگويد در نظر دارد طي چند روز آينده ساکنين باريکۀ غزه را مخاطب قرار دهد.

او در نظر دارد به آنها بگويد که قرباني يک عدۀ قليل متعصبين مذهبي قرار گرفته اند که حملات راکت عليۀ اسرائيل را تحريک ميکنند.

اسرائيل عليۀ مليشياهائي که براي بيش از يک هفته بر اسرائيل راکت شليک ميکنند، حملات هوائي را براه انداخته است.

امروز عساکر اسرائيلي از سرحد عبور نموده و برغزه حمله کرده دو تندرو حماس را کشتند.

و سه فلسطيني، بشمول حد اقل دو تندرو جهاد اسلامي وقتي کشته شدند که مواد منفجره اي را که حمل ميکردند، بطور تصادفي منفجر شد.

XS
SM
MD
LG