لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت رئيس جمهور بش ميگويد در نظر ندارد قواي فعلي در عراق را کاهش دهد


در وزارت دفاع و در قصر سفيد ، مامورين خبرنگاران را موقع ندادند در باره يک گزارش روز نامه نيو يارک تايمز سوال کنند که مي نويسد مامورين ارشد در باره تغير ستراتيژي عراق که رئيس جمهور بش در ماه جنوري اعلام کرد، مذاکره ميکنند.

توني سنو، نطاق قصر سفيد در زمينه گفت، "مذاکرات شديد در باره کاهش قوا جريان ندارد."

براين وايتمن، نطاق وزارت دفاع اذعان نمود که رابرت گيتس، وزير دفاع سفر به امريکاي لاتين را بتعويق انداخت تا در جلسات اين هفته روي پاليسي در عراق اشتراک کند. وي گفت، مذاکرات در باره انچه او انرا حرکت به پيش خواند،ادامه دارد.

وي گزارش داد که وزير دفاع گيتس بعدا از ملاقات با قوماندان قواي امريکا در شرق ميانه ،اوايل صبح دوشنبه در يک جلسه هئيت شوراي ملي اشتراک کرد. اما، وايتمن همچنان خاطر نشان ساخت که عمليات تازه در عراق صرف سه هفته قبل بمجردي اغاز گرديد که همه قواي اضافي که رئيس جمهور دستور داده بود به عراق مواصلت کرده بودند.

وايتمن گفت، " توجه اين وزارت به تطبيق همه قابليت هاي قواي اضافي که براي قوماندانهاي جبهات فراهم گرديده، معطوف است."

وايتمن اين تبصره هاي يک تعداد روز افزون اعضاي حزب جمهوري خواه کانگرس را رد کرد که ميگويد ستراتيژي جديد عراق موثر نيست و بايد تغير يابد.

او گفت، "هيچ يک انها قوماندان هاي نظامي نيستند. بهتر است انها تصاميمي را پيشنهاد نمايند که چگونه ستراتيژي جديد موثر واقع گردد."

وايتمن خاطر نشان ساخت در ظرف چند هفته گذشته چندين قوماندان ارشد امريکا بهبود قابل توجه را در اوضاع امنيتي گزارش داده اند، زيرا انها تعداد بيشتر عساکر در اختيار دارند.

جنرال هاي نظامي همچنان هشدار داده اندکه قبل از با ثبات شدن اوضاع و توانائي قواي عراق در گرفتن کنترول اوضاع امنيتي، کاهش در تعداد عساکر امريکا، اقدام درست نيست.

همچنان روز دوشنبه، وزير خارجه عراق ،اعضاي کانگرس امريکا را در باره انچه او خطرات خروج فوري خوا ند هشدار داد.

مجلس سناي امريکا بروز دوشنبه مباحثات سالانه خود را در باره بودجه اغاز کرد ، که انتظار ميرود با گزارش هاي ماه جولاي و سپتمبر حکومت در باره عراق، داغتر شود.

XS
SM
MD
LG