لینک های دسترسی

چريک هاي طرفدار طالبان در پاکستنان ميگويند از مواققه صلح با پاکستان خارج شده اند


چريک هاي طرفدار طالبان در پاکستنان ميگويند از يک مواققه صلح با پاکستان خارج شده اند.

اين اعلاميه بعد از گذشت دو روزحمله با بم عليه قواي امنيتي پاکستان داده شده است.

در سه حمله جداگانه دست کم ۵۰ تن کشته شده اند. چريک ها در منطقه نيمه خود مختار وزيرستان شمالي امروز يکشنبه گفتند موافقه نامه صلح ده ماهه با پاکستان را بخاطر حمله قواي حکومتي بر چريک ها شکسته اند.

اين تازه ترين حمله امروز يکشنبه با بم در شمال غرب پاکستان حد اقال ۱۲ تن را در حالي کشته است که در يک مرکز استخدام افراد بخدمت پليسي و گذرانيدن امتحان شمولت درآن رخ داده است.

قبلاً درعين روز ۱۴ تن ازافراد امنيتي و اهالي ملکي دريک حمله با بم بريک قافله عسکري در صوات کشته شدند.

بروز شنبه يک منفجر کننده انتحاري بم ، بم تعبيه شده خودرا دريک عراده به يک قافله عراده هاي عسکري کوبيد و ۲۴ عسکر پاکستاني را کشت .

XS
SM
MD
LG