لینک های دسترسی

اردن ميزبان کنفرانس روي پناهندگان عراق خواهد بود.


اردن ميگويد هفتۀ آينده ميزبان يک کنفرانس منطقوي خواهد بود که روي طرق کمک به هزاران پناهندۀ عراقي که از خشونت کشور شان فرار کرده اند، بحث ميکند.

آژانس خبرگزاري دولتي پترا امروز گفت اردن از مقامات سوريه، مصر، عراق، جامعۀ عرب و ملل متحد دعوت بعمل آورده تا درين کنفرانس مجوزۀ تاريخ ۲۶ جولاي اشتراک کنند.

پترا ميگويد نمايندگان ايران، ترکيه، روسيه و جاپان منحيث ناظرين اشتراک خواهند کرد. آژانس ميگويد نمايندگان چگونگي کاهش دادن بار کشورهاي ميزبان را که يک عدۀ زياد پناهندگان را جا داده اند، مورد بحث قرار خواهند داد.

ادارۀ پناهگزينان ملل متحد ميگويد اردن تقريباً ۷۵۰ هزار پناهندۀ عراقي دارد و در حدود يک مليون و ۴۰۰ هزار عراقي ديگر در سال هاي اخير به سوريه فرار کرده اند.

اين اداره هشدار داده است که پناهندگان عراقي در سوريه و اردن بر سيستم هاي حفظ الصحه، تعليم و تربيۀ و مسکن آن کشورها فشار شديدي را وارد کرده است.

XS
SM
MD
LG