لینک های دسترسی

نمايندگان ايالات متحده و ايران مذاکراتي را روي اوضاع امنيتي در عراق براه انداختند


نمايندگان ايالات متحده و ايران طي يک ملاقات نادر، يک دور دوم مذاکرات را روي اوضاع امنيتي در عراق براه انداختند.

راين کراکر، سفير ايالات متحده در عراق با حسن کاظمي قمي، همقطار ايراني اش امروز در بغداد ملاقات کرد.

ايالات متحده ميگويد، باوجود تشنج روي پروگرام ذروي ايران و توقيف امريکائي هاي ايراني الاصل در تهران، مذاکرات صرف در مورد وضع امنيتي در عراق بود.

شان مکارمک، سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده ميگويد راين کراکر، سفير ايالات متحده در جريان مذاکرات بر ايران فشار وارد خواهد کرد تا روش خود را تغير دهد.

ايالات متحده ايران را متهم کرده که به مليشياهاي شيعه در عراق کمک ميکند ولي ايران اين اتهام را تکذيب مينمايد.

مکارمک ميگويد ايالات متحده در روش ايران از دور اول مذاکرات در ماۀ مي باينطرف کدام تغيري را مشاهده نکرده است.

XS
SM
MD
LG