لینک های دسترسی

Breaking News

جستجو براي قربانيان و مصيبت ديدگان انهدام پل در ايالت منسوتا از سر گرفته شده است


مامورين ترانسپورتي حکومت فدرال ايالات متحده بسوي شهر منياپوليس ايالت منسوتا روان هستند تا انهدام ديروزي پلي را تحت تحقيق قرار دهند که باعث هلاکت حد اقل هفت نفر و جراحات ۶۰ تن ديگر شد.

يک نفر وقتي غرق شد که اين پل هشت ليني هنگام ازدحام عصر ديروز در هم شکسته و قسمت هاي بزرگ آن ۲۰ متر پائين تر بدرياي مسي سي پي افتاد.

مقامات ميگويند حد اقل ۵۰ عراده موتر در زير آب در بين مخروبه ها قرار دارد. عملۀ نجات که عمليات جستجو براي قربانيان و يا مجروحين را بخاطر تاريکي شب متوقف ساخته بود، امروز صبح ازسر گرفت.

در حدود ۲۰ نفر مفقودالاثر هستند و مقامات معتقد نيستند که کسي را زنده بيابند. علت انهدام پل معلوم نيست، ولي مقامات ادارۀ امنيت داخلي ميگويند علائمي ديده نميشود که دهشت افگني نقشي داشته باشد.

عملۀ ساختمان راه ها براي چندين هفتۀ گذشته روي اين پل بکار حفظ و مراقبت مشغول بودند.

XS
SM
MD
LG