لینک های دسترسی

Breaking News

یک کلینیک تداوی زنان معتاد در کابل اغاز به کار نمود


برای بار اول برای زنانی که معتاد میباشند یک کلینیک برای تداوی انها اغاز بکار نموده است.

کلینیک تداوی زنان معتاد به نام( څانگه اماج ) ژورنالیست آزاد که چند ماه قبل به قتل رسیده است نام گذاری گردیده است.

این کلینیک از طرف موسسه ودان افغانستان وبه همکاری مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر اعمار و فعال گردیده است.

داکتر تورپیکی رییس این کلینیک میگوید به این کلینیک زنان زیادی مراجعه مینمایند.

این کلینیک ۲۰ بستر دارد که در حال حاضر ۱۲ مریض در آن زیر تداوی قرار دارد.

علا بر تعدادی که در کلینیک څانګه آماج بستر میباشند تعدادی از زنان معتاد در خانه های شان زیر تداوی همین شفاخانه قرار دارند که تعدادی شان به ۱۸ نفر میرسد.

موسسه ودان افغانستان چنین شفاخانه هایرا در ولایات فراه و خوست نیز ایجاد نموده است. ولی با آنهم از مجموعه یک ملیون معتاد که در افغانستان وجود دارد، تعداد زیادی را زنان تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG