لینک های دسترسی

Breaking News

دو عسکر پاکستاني در ولايت بلوچستان کشته شد


مقامات در پاکستان ميگويند شورشيان مظنون قبايلي دو عضو قواي امنيتي را در جنوب غرب آن کشور بقتل رسانيده اند.

مقامات ميگويند افراد مسلح امروز بر يک موضع امنيتي در ولايت بلوچستان، که شورشيان دران فعال هستند، آتش گشودند.

مقامات، شورشيان قبايلي را مسؤل حملات بر چاه هاي گاز طبيعي، پايپ لاين هاي گاز، قواي امنيتي و ساير تاسيسات دولتي در بلوچستان ميخوانند.

افراد قبايلي بلوچ دران ولايت خواستار خودمختاري و يک سهم بيشتر عوايد منابع طبيعي منطقه هستند.

XS
SM
MD
LG