لینک های دسترسی

دو عسکر پاکستاني در ولايت بلوچستان کشته شد


مقامات در پاکستان ميگويند شورشيان مظنون قبايلي دو عضو قواي امنيتي را در جنوب غرب آن کشور بقتل رسانيده اند.

مقامات ميگويند افراد مسلح امروز بر يک موضع امنيتي در ولايت بلوچستان، که شورشيان دران فعال هستند، آتش گشودند.

مقامات، شورشيان قبايلي را مسؤل حملات بر چاه هاي گاز طبيعي، پايپ لاين هاي گاز، قواي امنيتي و ساير تاسيسات دولتي در بلوچستان ميخوانند.

افراد قبايلي بلوچ دران ولايت خواستار خودمختاري و يک سهم بيشتر عوايد منابع طبيعي منطقه هستند.

XS
SM
MD
LG