لینک های دسترسی

سه عسکر برتانوي از اثر گلوله باري قواي دوست در افغانستان کشته شدند


وزارت دفاع برتانيه ميگويد سه سکر برتانوي از اثر آتش قواي دوست در جنوب افغانستان کشته شدند.

اين وزارت گفت اين واقعه بروز پنجشنبه وقتي اتفاق افتاد که در جريان جنگ هاي شديد بين گزمۀ عساکر برتانيه و شورشيان طالب حمايت قواي هوائي مطالبه گرديد.

وزارت دفاع برتانيه گفت در جريان جنگ بمي پرتاب شد و اظهار عقيده ميشود که انفجار آن بم باعث هلاکت عساکر برتانوي گرديد. دو عسکر ديگر مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG