لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي ايالات متحده ازايران مبني برهمکاري کامل در بارۀ فعاليتهاي ذروي


ايالات متحده برايران فشار آورده تا با يک هيات تحقيق در بارۀ فعاليتهاي گذشتۀ مظنون ذروي آنکشور، با تحقيقات بين المللي همکاري کند.

گريگوري شتل رئيس هيات ايالات متحده در ادارۀ بين المللي انرژي ذروي امروز دوشنبه گفت حتي رعايت کامل ايران،شايد خوفها دربارۀ توانايي ساختن بم را رفع نکرده باشد.

شتل اين تبصره ها را حين افتتاح جلسۀ يک هفتۀ يي آن اداره در ويانا، درمحضر هيات مديرۀ اين سازمان ۳۵ عضوي بيان داشت .

شتل گفت ايالات متحده در اين مورد نگران است که در حاليکه ايران سوالات درباره فعاليتهاي گذشتۀ ذروي اش را پاسخ ميگويد، شايد بعضي اطلاعات را درمورد مساعي غني سازي يورانيم کتمان نمايد.

ايالات متحده امريکاو ساير کشور ها ايران را به سعي در توليد سلاح ذروي ملزم ميسازند تهران ميگويد، پروگرام ذروي آن کشور تنها مقاصد صلح آميز دارد.

XS
SM
MD
LG