لینک های دسترسی

Breaking News

اگر رئيس جمهور پاکستان دوباره انتخاب گردد، ازعهدۀ نظامي اش صرف نظر خواهد کرد


يک وکيل پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ميگويد، اگر پرويز مشرف بحيث رئيس جمهور کشور دوباره انتخاب گردد ، از مقام قوماندان اعلاي اردو استعفي خواهد کرد.

در جريان يک جلسۀ استماعيۀ امروز سه شنبه در محکمۀ عالي، شريف الدين پيرزاده گفت جنرال مشرف قبل از مراسم تحليف بحيث رئيس جمهور براي يک دور دوم ، ازعهدۀ نظامي اش صرف نظر خواهد کرد.

محکمه عرايض گروه هاي مخالف را استماع مينمايد که قانوني بودن تصميم آقاي مشرف را براي شموليت در انتخابات رياست جمهوري براي يک دورۀ ديگر پنج ساله در حاليکه عهدۀ نظامي اش را حفظ ميکند، قابل بحث و مناقشه ميدانند.

جنرال مشرف که قدرت را در سال ۱۹۹۹ در يک کودتاي نظامي احرازکرد، درمورد بر گرداندن پاکستان به حکمروايي دموکراتيک تحت فشار فزاينده قرار دارد.

دورۀ فعلي وي روز ۱۵ نوامبر پايان مييابد. مشرف گفته است قبل از داير شدن انتخابات عمومي که قرار است تا ختم سال جاري و يا اوايل سال ۲۰۰۸ داير شود او در پارلمان فعلي در صدد يک دور ديگر احراز کرسي رياست جمهوري خواهد شد.

روز دوشنبه کميسيون انتخابات پاکستان يک تغير در قانون کشور را اعلام کرد که اين تغير شايد مشرف را در انتخاب مجددش کمک نمايد.

XS
SM
MD
LG