لینک های دسترسی

Breaking News

تصميم اسرائيل در مورد نام باريکه غزه


وزراي ارشد کابينه اسرائيل تصميم گرفته اند باريکه غزه را يک «واحد خصم» اعلام کنند و با اين تصميم شان راه را براي قطع ارسال مواد و مهمات حياتي به اراضي تحت کنترول گروه تندرو اسلامي حماس باز سازند.

مامورين اسرائيلي ميگويند کابينه امنيتي ايهود المرت صدراعظم اسرائيل که مشتمل از وزراي کليدي اوست امروز چهار شنبه دنبال مشوره هاي گسترده حقوقي به قبولي اين تصميم راي دادند.

آنها ميگويند تصميم آنها در عکس العمل بمقابل شليک پيهم راکت به ذريعه چريک هاي فلسطيني در غزه است.

اسرائيل در سال ۲۰۰۵ عساکر اش را از اراضي ساحلي غزه بعد از ۳۷ سال اشغال آن خارج ساخت، اما سرحدات غزه ، فضاي هوائي و آب هاي ساحلي آنرا اداره کرده مقام خود مختار فلسطيني را منوط و وابسته به خدمات برق و تيلفون از اسرائيل و همچنان کمک هاي بشري خود ساخت.

XS
SM
MD
LG