لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري طالب در يک بس اردوي ملي افغانستان ۳۰ نفر را کشت


پوليس افغانستان ميگويد انفجار يک بم انتحاري در يک بس مزدحم اردوي ملي در شهر کابل، حد اقل ۳۰ نفر را کشته و ۲۱ تن ديگر را مجروح ساخته است.

مقامات ميگويند حمله کننده که ملبس به يونيفورم نظامي بود امروز بمي را منفجر ساخته بس حامل منسوبين نظامي را کاملاً تخريب کرد.

بس منسوبين نظامي را بدفاتر شان انتقال ميداد. طالبان مسؤليت انفجار را مدعي شد. اين انفجار منسوبين نظامي و رهگذران را هلاک ساخت.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اين حمله را شديداً محکوم نموده آنرا عليۀ بشريت و اسلام خواند. او گفت اين انفجار نشان ميدهد که جنگ عليۀ دهشت افگني بايد بشدت و نيروي بيشتر ادامه بيابد.

يک سخنگوي وزارت داخله گفت مقامات فکر کردند امنيت در پايتخت خيلي خوب بود، ولي اين حمله با بم توسط کسي که يونيفورم نظامي بتن داشت يک پديدۀ جديد است.

XS
SM
MD
LG