لینک های دسترسی

اظهارات صدراعظم کانادا در باره خروج قواي کانادائي از افغانستان


ستفين هارپر صدراعظم کانادا ميگويد ماموريت نظامي کشورش در افغانستان ميتواند بيشتر از آنچه تجويز شده ادامه يابد.

آقاي هارپر بروز چهار شنبه به خبرنگاران گفت «تصور خروج کامل عساکر کانادائي از افغانستان تا تاريخ معينه ۲۰۰۹ مشکل خواهد بود.»

کانادا در افغانستان ۲۵۰۰ عسکر دارد که اکثر آنها در شهر جنوبي قندهار تعبيه شده اند. آقاي هارپر اظهار ميدارد قواي مسلح افغانستان بايد بتواند امنيت خودش را تضميمن کند.

او مي افزايد براي کانادا غير مسئولانه خواهد بود قندهار را در خلال «هرج و مرج بالقوه» ترک بدهد.

انتظار ميرود موضوع ماموريت نظامي کانادا در افغانسنان يک مسئله کليدي قابل بحث در جلسه پارلماني آ نکشور باشد که بعداً در ماه جاري داير ميگردد.

حکومت آقاي هارپر تحت فشار فزاينده قرار گرفته تا بخاطر تلفات افراد نظامي کانادا عساکرآن کشور را از افغانستان خارج سازد. تا کنون ۷۱ عسکر کانادائي جان شانرا در افغانستان از دست داده اند.

XS
SM
MD
LG