لینک های دسترسی

Breaking News

بينظير بوتو: خوشبين است ازينکه توافق بر تقسيم قدرت حاصل شدني است


خانم بينظير بوتو صدراعظم پاکستان ميگويد خوشبين است که توافق بر تقسيم قدرت، با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان حاصل شدنيست.

خانم بوتو به خبرنگاران در لندن گفت مذاکرات ادامه دارد ولي توافق نهائي حاصل نشده است.

خانم بوتو همچنان گفت اگر توافقي با جنرال مشرف حاصل شود، حزب مردم پاکستان با ساير گروه هاي مخالف براي استعفي از پارلمان نخواهند پيوست.

خانم بوتو گفت انتظار دارد امروز پنجشنبه فرماني را بدست آورد که او و ساير سياستمداراني را که به فساد اداري متهم هستند عفو مي نمايد.

اعلام اين عفو عمومي يک تقاضا هاي کليدي بوتو بوده است که هشت سال قبل جهت فرار از تعقيب عدلي و جزائي، راه تبعيد اختياري را در پيش گرفت.

قبل برآن امروز پنجشنبه، حکومت آقاي مشرف اعلام کرد که در مورد نيل بيک پيشرفت در مذاکرات با صدراعظم سابق پاکستان خوشبين ميباشد.

بروز چهارشنبه اعضاي حزب سياسي خانم بوتو تهديد کرده بودند که در يک سعي براي تضعيف انتخابات رياست جمهوري بروز شنبه در پاکستان، از عهده هايشان استعفي خواهند داد.

بدنبال يک دور دوم مذاکرات که امروز در لندن بعمل مي آيد، انتظار ميرود خانم بوتو اعلاميه اي را رسماً امروز پنجشنبه پخش کند.

XS
SM
MD
LG