لینک های دسترسی

معاون سابق رياست جمهوري امريکا جائزه صلح نوبل را دريافت کرد


الگور معاون رياست جمهوري سابق امريکا و يک هيات ملل متحد، مشترکا جائزه صلح نوبل سال ۲۰۰۷ را در مورد خدمات شان براي تغيير اقليم، بدست اوردند.

کميته جوائز نوبل امروز جمعه در اسلو پايتخت ناروي اعلام کرد که الگور و هيات بين الحکومات ملل متحد جائزه را براي مساعي شان جهت آگاهي تغيير اقليم و اينکه اين تغيير ساخته دست بشر است و بايد اساس مبارزه با ان گذاشته شود بدست اوردند.

کميته نوبل ضمن اعطاي اين جائزه گفت که گور از مدت مديدي به اين طرف يکي از سياستمداران پيشتاز حفظ محيط زيست بشمار ميرود.

الگور گفت وي عميقا مفتخر است و اين جائزه براي وي مفهوم بيشتر پيدا کرده زيرا شريک جائزه کميته بين الحکومات ملل متحد ميباشد.

الگور گفت جهان با يک «حالت اضطراري» سيارات روبرو ميباشد. وي اظهار داشت که گرم شدن اقليم جهان يک موضوع سياسي نبوده بلکه چالش هاي معنوي و اخلاقي بشريت بصورت مجموعي ميباشد.

الگور اظهار نمود پولي را که ازين جائزه بدست مياورد به انجمن ائتلافي حفظ محيط زيست که يک سازمان غير انتفاعي است ميپردازد.

کميته جوائزگفت که انجمن بين الحکومتي ملل متحد احصائيه هاي وسيعي را در باره ارتباط فعاليت هاي انسانها با گرم شدن اقليم جهان ايجاد کرده است.

XS
SM
MD
LG