لینک های دسترسی

Breaking News

از اثر سراسيمگي در يک معبد هندوان ۱۲ نفر زير پا شده و هلاک گرديدند


پوليس ميگويد امروز در سراسيمگي در يک معبد هندوان که دران ده ها هزار نفر در مراسمي اشتراک کرده بودند، ۱۲ نفر لگد مال شده و هلاک گرديدند.

مقامات ميگويند حد اقل هفت نفر درين واقعه مجروح شدند. اين حادثه در يک گذرگاۀ باريک در معبد مهاکلي در ايالت غربي گجرات رخ داد.

عبادت کنندگان در جشن نواتري اشتراک کرده بودند.

XS
SM
MD
LG