لینک های دسترسی

Breaking News

بين قواي امنيتي پاکستان و تندروان آنکشور متارکه صورت گرفته است


قواي امنيتی پاکستاني ميگويند که آنها با تندروان طرفدار طالبان، آتش بسی را در وادي صوات بعد از سه روز جنگ شديد، نافذ ساختند که در جريان آن عساکر گفتند که ۶۰ تن از تندروان کشته شده اند.

تندروان که حاميان ملاي بيناد گرا هستند، خواستار تطبيق شريعت اسلامي در منطقه ميباشد، براي تدفين کشته گان شان و انتقال زخميان جنگ تقاضاي متارکه را نمودند.

بروز يکشنبه قواي امنيتی با حمايت هليکوپتر هاي توپدار حد اقل ده تن از تندروان را کشتند. اين معلوم نيست که آيا درين تصادمات عساکر نيز کشته شده اند يا نه.

تشنجات در صوات هنگامي بروز پنجشنبه گذشته افزايش يافت که انفجارات مظنونين انتحاری عليه وسايط نظامی باعث هلاکت حد اقل سي نفر که اکثريت شانرا عساکر تشکيل ميداد، گرديد.

XS
SM
MD
LG