لینک های دسترسی

Breaking News

بمگزار انتحاري، پسر والي وشش تن ديگر را بهلاکت رسانيد


پوليس افغانستان ميگويد که يک بم گزار انتحاري که والي نيمروز را هدف قرار داده بود يک پسر والي و شش تن از محافظين اورا کشته است.

مقامات ميگويند که غلام دستگير والي نيمروز ، امروز دوشنبه زمانيکه بجانب وظيفه اش بجانب شهر زرنج روان بود ، درين حادثه آسيبي نديده است، ولي چهارده تن ديگر درين حمله زخمي شده اند.

بروز يکنشبه مامورين امنيتي افغانستان گفتند که تندروان طالب پنج فرد پوليس را براي عبرت ديگران بدار آويختند.

جمعه گل همت، قوماندان امنيه ولايت اورزگان در مورد حادثه شرح داده گفت که اجساد پنج فرد پوليس قبل از انکه کشته شوند، مسخ گرديده و بعد بدرخت آويخته شده بود.

در انکشافات ديگر، سيد آغا ثاقب بروز يکشنبه گفت که قواي برهبري ناتو حد اقل بيست تندرو طالب را در جنگهاي کشته اند که بروز شنبه در قندهار صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG