لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات مجوزۀ رئيس جمهور بش با اولمرت و عباس در قصر سفيد


امروز دوشنبه رئيس جمهور بش با رهبران اسرائيل و فلسطينی، قبل از آغاز کنفرانس صلح شرق ميانه در قصر سفيد، ملاقات و تبادل نظر خواهد کرد.

آقاي بش نخست با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينی و ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل، بطور جداگانه ملاقات خواهد کرد.

بعد تر، بساعت هفت شام بوقت ايالات متحده، آقاي بش در جريان ضيافتی در عمارت وزارت خارجه که خانم کاندليزا رايس وزير خارجه، ميزبان آن خواهد بود، به اشتراک کنندگان کنفرانس، خطابۀ ايراد خواهد کرد.

مشاور امنيت ملي امريکا ميگويد، کنفرانس روز سه شنبه در شهرک اناپوليس ايالت مري لند يک نشست تقريباً باز گفت و شنود را فراهم خواهد کرد، اما وي تاکيد کرد که اين کنفرانس شامل مباحثات رسمی نخواهد بود.

ستيفن هدلی، مشاور امنيت ملف امريکا روز يکشنبه به خبرنگاران گفت، اجنداف کنفرانس هنوز تکميل نشده است، اما اين نشست فرصتف را براي اسرائيل و فلطسينان براي ورود به مرحلۀ مباحثه ،فراهم خواهد کرد.

رئيس جمهور بش ميگويد، هدف اين مذاکرات فراهم کردن فرصتف براي اسرائيل و فلسطينان است تا به طرح ميسر صلح تعهد مجدد نمايند.

XS
SM
MD
LG