لینک های دسترسی

Breaking News

بش: ایران باید در مورد پروگرام ذروی خود توضيحات بيشتر بدهد


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد از يک گزارش جديد استخباراتی امريکا روی پروگرام ذروی تهران چنين بنظر ميرسد که ايران بايد در مورد مساعی ادعا شده اش در توليد اسلحۀ ذروی توضيحات بيشتری فراهم نمايد.

آقاي بش امروز در جريان سفرش به نبراسکا گفت که ايران بايد فعاليت هاي غني سازي يورانيم خود را به جامعۀ جهاني افشا کند ورنه بمسير تجريد ادامه خواهد داد.

او گفت ايالات متحده با مقامات در برتانيه، فرانسه، آلمان و روسيه مشوره کرده و گفت که آنها اين موضوع را درک ميکنند که موضوع ذروي ايران مملو از مشکلات باقي خواهد ماند.

تخمين استخباراتي ملي ايالات متحده که در هفتۀ جاري صادر شد ميگويد ايران پروگرام مخفي اسلحۀ ذوري خود را چهار سال قبل متوقف ساخت، که مغاير اتهامات حکومت بش است که ميگفت تهران فعالانه در صدد کسب اسلحۀ ذروي ميباشد.

قبلاً رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي گفته بود يک گزارش جديد استخباراتي ايالات متحده براي ايران يک روزنۀ فرصت را مهيا ميسازد تا ثابت کند که پروگرام ذروي آن کشور براي مقاصد مسالمت آميز است.

محمد البرادعي امروز گفت گزارش ايالات متحده با ارزيابي ادارۀ ذروي ملل متحد در مورد پروگرام ذروي ايران تطابق دارد.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران امروز گفت گزارش ايالات متحده پيروزي اي براي ملت ايران بر قدرت هاي جهان است.

او همچنان گفت ايران از موقف خود در قسمت تعقيب تکنالوژي ذروي مسالمت آميز يک قدم هم عقب نشيني نخواهد کرد.

اما کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده امروز گفت واشنگتن بر فشار براي قطعنامۀ تعزيرات سوم عليۀ ايران جهت کمک در جلوگيري از کسب تکنالوژي غني سازي يورانيم غني شده، ادامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG