لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد بيش از ششصد ميليون دالر برای مبارزه عليه تکثير انفلوانزای پرندگان


هشت کشور و کميسیون اروپائی که بخشی اجرایوی اتحاديه اروپائی است، تهيه بيش از ششصد ميليون دالر را براي مبارزه عليه تکثير و انتشار انفلوانزای پرندگان و انسانها تعهد سپرده است.

ايالات متحده بزرگترين قسمت آن رقم را که حدود ۱۹۵ ميليون دالر ميگردد، وعده داده است.

جان لينج، نماينده خاص ايالات متحده در مذاکرات روی این مرض، تعهد ايالات متحده در يک کانفرانس سه روزه در دهلي جديد، اعلام کرد.

هيأت و وزرای يکصد و يازده کشور در آن کانفرانس شرکت کردند. تعهد براي مبارزه علیه این مرض مجموعه تعاون ايالات متحده را در صندوق تعاونی عليه انفلوانزا، از ۲۰۰۵ بدين سو، به تقريباً شصد و سی ميليون دالر بلند ميبرد.

به گفته سازمان صحی جهان از هنگاميکه انفلونزای پرندگان در آسيا در سال ۲۰۰۳ عرض اندام کرد، حدود شصت کشور از شيوع تائيد شده اين وایروس گذارش داده و بیش از دو صد تن در دوازده کشور از اثر آن هلاک شده اند.

XS
SM
MD
LG