لینک های دسترسی

Breaking News

اردوي سري لانکا: در تصادمات تازه در شمال ۵ شورشي کشته شد


قواي نظامي سري لانکا ميگويد عساکر در جنگ هاي امروزي در شمال کشور پنج شورشي تامل را بقتل رسانيدند.

قواي نظامي ميگويد اين شورشيان در دو واقعه در شبۀ جزيرۀ جفنا کشته شدند. هردو جانب از تحميل تلفات سنگين بجانب مقابل درين جنگ گزارش دادند.

قواي نظامي گفت در مناطق شمالي منار و ڤڤونيا حد اقل ۳۲ شورشي و پنج عسکر کشته شدند.

يک نطاق تامل ها ارقام متفاوتي ارائه کرده ميگويد در جنگ هاي منار ۲۶ عسکر و صرف سه شورشي بقتل رسيدند.

اين ادعاها توسط منابع مستقل تائيد نگرديده است. مفسرين ميگويند در منازعات سري لانکا هردو جانب در قسمت تلفات طرف مقابل مبالغه کرده و تلفات خود را کم جلوه ميدهند.

XS
SM
MD
LG