لینک های دسترسی

Breaking News

براي اولين بار  رقم تلفات خردسالان کمتر از سن پنج کمتر از ده ميليون شده است


يک گذارش تازه اداره بين المللي «يونيسف» مشعر است که براي اولين بار، از هنگاميکه سوابق و ريکارد نگهداشته شده است، تعداد خردسالانيکه در سنين پائين تر از پنج ميميرند، کمتراز ده ميليون شده است.

اما صندوق وجهي خردسالان ملل متحد که تازه «مطالعه براي پيشرفت بهداشت و صحت اطفال» را آغاز کرده است ميگويد هنوز کار های زيادي باقي مانده که برای حراست و حفظ جان کودکان بايد در اطراف و اکناف جهان بعمل آيد.

يونيسف برای اندازه گیری ميزان پيشرفت در تقليل وفيات کودکان کمتر از سن ۵ سالگی و نيل به اهداف معينه بين المللی، از ارقام معلوماتی جمع آوری شده از بيش از ۵۰ کشور جهان، استفاده کرده است.

در دهه ۱۹۶۰ حدود ۲۰ميليون کودک که کمتر از ۵ سال عمر داشتند، هر سال چشم از جهان ميبستند. امروز آن عدد به کمتر از ۱۰ ميليون تقليل يافته است.

صندوق وجهي اطفال اين کاهش بارز را به بهبودي هاي قابل ملاحظه در ابقاي حيات خردسالان نسبت ميدهد.

يک مثال آن پيشرفت در توسعه و گسترش از جال های کشنده حشرات و جلوگيری از ابتلاي اطفال به مرض ملرياست.

در ۴۷ کشور جنوب صحراي افريقا که درآن ۹۵٪ وفيات کودکان به اثر مرض سرخکان دست ميدهد، عمليه مصونيت دادن گسترش يافت که در نتيجه فقط تعداد کم اطفال تلف شدند و ديگران جان بسلامت بردند.

از جانب ديگر طبق گذارش يونيسف، تعداد مادرانيکه خودشان قادر شده اند به اطفال شان شير بدهند در ۱۶ کشور زياد شده که اين هم کمک زياد در کم شدن وفيات اطفالشان نمود، چه امروز ثابت شده است که شير مادر اطفال آنها را در برابر يک عده ميکروب ها، مقاوم ميسازد.

معذا تصور داده شده از طرف يونيسف در مورد کاهش تلفات کودکان جوانتر از ۵ سال، بي کسر و عيب نيست.

لانجوين بالکن، مديرگروه مرتب راپور يونيسف ميگويد: «در توسعه مواظبت هاي صحي بمقابل بعضي امراض چون سينه بغل و ملاريا پيپشرفت زياد دست داده است و هرچند سوتغذي اطفال از ۳۲٪ به ۲۷٪ تنزيل کرده است، با وجود آن ۱۴۳ميليون کودک خوردتر از ۵ سال که زياده از نيم آن در جنوب آسيا تولد يافته اند، از سو تغذي رنج ميکشند.

از جانب ديگر، بيش از ۵۰۰ هزار زن از پيچيدگي هاي که حين حاملگی و وضع حمل براي شان پيدا ميشود مي ميرند. نصف اين حوادث در جنوب صحراي افريقا دست ميدهد.»

راپور يونيسف مشعراست که زياد ترين ميزان تلفات خردسالان کمتر از سن ۵ در کشور هاي دست ميدهد که دچار جنگ و نزاع اند و در آن وايروس «آ چ آي وي » يا مولد بيماري مهلک ايدز، زياد گسترش يافته است.

معهذا «پيطر سالامه» شعبه صحت و تغذي يونيسف ميگويد که با اختلاط يک عده اعمال و فعاليت ها چون توزيع ويتامين «اي» حين معافيت بخشيدن اطفال در برابر امراض پوليو يا فج اطفال و يا سرخکان تلفات خرد سالان را مياتوان کم ساخت.

علاوه بر تضمين حيات تعداد زياد خورسالان کمتر از سن ۵ سال، در ساحه معارف، قبول تساوی حقوقی بين پسران و دختران و محافظت از کودکان نيز پيشرف هائي حاصل شده است.

معهذا گذارش يونيسف مشعر است که عمل مضرختنه دختران هنوز بحد زياد دوام دارد، هرچند طي ۱۵ سال اخير در تعداد آن کاهش دست داده است.

همچنانيکه مزدوج ساختن خردسالان، کمتر از سابق شده و از عموميت آن کاسته شده است.

XS
SM
MD
LG