لینک های دسترسی

Breaking News

ايران در مورد محاکمه جاسوسی بر آزربايجان اعتراض کرد


وزارت خارجه ايران ، سفير آزربايجان را بخاطر آنچه اتهامات «بي اساس» خواند فراخواند که در آن عمال ايراني متهم به همکاري در طراحي يک کودتاي ناکام عليه حکومت باکو گرديده اند.

يک محکمه آزربايجان هفته گذشته پانزده نفر را به اتهام توطئه با استخبارات ايراني براي برانداختن حکومت غير مذهبي رئيس جمهور الهام علي يوف محکوم نمود.

محمد علي حسين يک نطاق وزارت خارجه ايران از حکومت باکو خواست تا اين اتهامات را ثابت سازد و يا اينکه از انها معذرت بخواهد. وي همچنان «دشمنان خارجي» را براي توطئه در برابر مناسبات ديپلوماتيک با همسايه شمالي اش متهم نمود.

محاکمه ، هفته گذشته سيد داداش بايلي رهبرمتهم توطئه را به ۱۴ سال حبس محکوم نمود. ديگر اعضا ، به دوره هاي کوتاه ترحبس محکوم شدند.

اين احکام بعد از محاکمه دو ماهه، عقب درهاي بسته، در باکو صادر شد.

XS
SM
MD
LG