لینک های دسترسی

Breaking News

زوما به تهديد اتهامات فساد اداري پاسخ داد.


رئيس جديد حزب حاکمۀ افريقاي جنوبي ميگويد اگر مدعي العمومان ميخواهند او را رسماً بفساد اداري متهم کنند، بايد اين کار را در محکمه انجام دهند.

جيکب زوما چند ساعت بعد ازان با خبرنگاران صحبت کرد که مدعي العموم افريقاي جنوبي گفت مدارک کافي دارد که زوما را رسماً بفساد اداري متهم نمايد.

يک سخنگوي ادارۀ مدعي العموم بعدتر گفت که تصميم روي وارد کردن اتهامات رسمي بزودي اتخاذ خواهد شد.

زوما دو روز قبل تابو امبکي، رئيس جمهور افريقاي جنوبي را در انتخابات براي رياست حزب کانگرس ملي افريقا شکست قاطع داد. آقاي امبکي در سال ۲۰۰۵ زوما را بنا بر ادعاهاي رشوه ستاني بارابطه به يک قرارداد خريداري اسلحه، از عهدۀ معاونيت رياست جمهوري برکنار کرد.

آن اتهامات عاقبت رد گرديد.

زوما در گذشته ادعاهاي فساد اداري را تکذيب کرده است.

XS
SM
MD
LG