لینک های دسترسی

افغانستان به دو دپلومات خارجي امر اخراج از کشور داده است.


مقامات در افغانستان مي گويند حکومت به يک کارمند ملل متحد ويک ماموراتحاديۀ اروپايي امر داده تا بخاطر تهديد ادعا شده ای که به امنيت ملي افغانستان وارد کرده اند، از آن کشور خارج شوند.

عليم صديق يک سخنگوي ملل متحد امروز سه شنبه گفت دفتر ملل متحد در افغانستان مطمئن نيست که بکدام دليلي حکومت اين اتهامات را بعمل آورده است. او گفت دليلي وجود ندارد که باور شود که کدام توجيهي براي اين تقاضا وجود داشته باشد. وي علاوه کرد مامورين ملل متحد سعي دارند اين موضوع را روشن سازند.

قبلاً همايون حميد زاده سخنگوي حکومت افغانستان گفته بود که مقامات دو خارجي را بخاطر مبادرت به فعاليتهاي نا مربوط بکار شان ، باز داشت کرده است . او در مورد توضيحات نداده بود.

مليت هاي اين فراد نيز هنوز واضح نشده است .

XS
SM
MD
LG