لینک های دسترسی

حزب بهوتو پسر و شوهر بهوتو را بحيث رهبران جديد انتخاب کرد.


حزب سياسي مربوط بينظير بهوتو، رهبر مقتول مخالف حکومت، پسر و شوهر خانم بهوتو را بحيث رهبران مشترک حزب انتخاب کرد.

مقامات حزب مردم پاکستان ميگويند بلاوال ۱۹ ساله بحيث رئيس حزب و آصف علي زرداري، شوهر خانم بهوتو بحيث رئيس دوم انتخاب گرديده است. آنها امروز بعد از تشکيل جلسه در نوديرو، موطن آبائي بهوتو در جنوب پاکستان اين موضوع را اعلام کردند.

حزب مردم پاکستان همچنان اعلام کرد که در انتخابات پارلماني مجوزۀ هشتم جنوري اشتراک ميکند و از حزب نواز شريف، رهبر حزب ديگر مخالف حکومت خواستار شد عين کار را بکند. حزب شريف اين خواهش را پذيرفته و پلان مقاطعه را فسخ کرد.

همچنان امروز يک مقام ارشد حزب حاکم پاکستان گفت احتمال دارد انتخابات براي ۱۲ هفته بتعويق بيفتد.

بلاوال بهوتو در يک کنفرانس مطبوعاتي بعد از جلسۀ حزب مردم پاکستان سوگند ياد کرد که با ادامۀ مبارزه براي ديموکراسي از قتل مادرش انتقام خواهد گرفت. پدرش خواستار تحقيقات قتل توسط ملل متحد گرديد.

بلاوال در رشتۀ حقوق در يونيورستي آکسفرد برتانيه تحصيل ميکند. او در سال ۱۹۹۹ با مادرش به تبعيد رفت و در دو شهر لندن و دوبي زندگي ميکند. او بروز جمعه جهت اشتراک در مراسم تشييع جنازۀ مادرش به پاکستان بازگشت.

قرار است کميسيون انتخابات پاکستان بروز دوشنبه جلسۀ اضطراري را داير کند و انتظار ميرود دران جلسه تصميم بگيرد انتخابات چه وقت داير گردد.

مقامات پاکستاني ميگويند در شورش ها از زمان قتل روز پنجشنبۀ بهوتو در راولپندي باينطرف حد اقل ۴۴ نفر بقتل رسيده اند.

XS
SM
MD
LG