لینک های دسترسی

نظری بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان


نظری بر روز نامه هاي «انديانا پولس ستار» و «اسوشییت پرس پاکستان».

انديا ناپولس ستار گفته است قواي افغان با حمايت قواي ايالات متحده طالبان را از سه ولسوالي در نزديکي سرحد پاکستان اخراج کردند، چنانيکه به تاريخ ۱۰ دسامبر عساکر برتانوي و امريکائ کترول يک شهرک را در ولايت ترياک خيز هلمند دو باره بدست آوردند.

اين پيروزي ها دلايلي براي تجليل و شادماني نيست.

«لي هملتن» يکي از نمايندگان سابق مشهور و قابل احترام در کانگرس در روزنامه انديانا پولس ستار ميگويد: پاک کاري ها در افغانستان مانند عراق چيزي است که قواي نظامي ايالات متحده همواره آنرا انجام داده است.

ولی چلنج و آزمون عمده اين است که دهات را بايد بعد از اشغال حفاظت کرد و دهات را اعمار نمود تا قلوب مردم بدست آيد. و طالبان ديگر نتوانند از آنها چون زمين هاي حاصل خيز استفاده کنند و در آن حکمراني درنده خويانه شانرا برقرار سازند!

انديانا پولس ستار ميگويد: اوضاع جاري در افغانستان تاريک و دور منظر شکست و ناکامي در آن رو به صعود است.

انديا ناپولس ستار بعد توضيح ميدهد که در بين ماه نوامبر ۲۰۰۶ و ماه مي ۲۰۰۷ حمايت از حکمراني طالبان در بين افغانها دو برابر شده است و از ۸٪ به ۱۶٪ افزايش يافته است.

ميزان توليد ترياک به سطوح بي سابقه خود رسيده است. خشونت جاري در شش سال اخير بيساقته بوده است و از سال ۲۰۰۰ بدين سو ۴۰۰ ٪ ازدياد يافته است.

همچنانيکه تعداد تلفات در بين عساکر امريکائي و ناتو عروج کرده است.

اندياناپولس ستار گفته است نه تنها خشونت رو به صعود نهاده بلکه تکتيک هاي جنگي طالبان نيز به طرق هر چه بيشتر مهلک و کشنده متغيير شده است.

انديا ناپولس ستار ميگويد پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان براي امحاي القاعده و پناهگاه هاي طالبان در مناطق سرحدي کشور اش با افغانستان کدام اقدام قاطع نکرده است.

انديا ناپولس ستار بعد گفته است: قتل تاثر آور بينظير بهوتو، صدر اعظم سابق پاکستان در هفته قبل ممکن است باعث بي ثباتي بيشتر خود پاکستان گردد و ذعامت مشرف را بيشتر ضعيف سازد و ظرفيت و توانائي دولت پاکستان را براي مقابله و برخورد با دهشت افگني بيشتر ناتوان سازد.

اين امر ممکن است بر روابط قبلاً کشيده و پيچيده در بين افغانستان و پاکستان نيز تاثيرات منفي وارد کند.

اندياناپولس ستار ميگويد: تا هنگاميکه منطثقه سرحدي بين دو کشور افغانستان و پاکستان پناهگاه مصون براي دهشت افگنان باقي ماند، عساکر امريکائي و ساير عساکر ناتو و هکذا مردم بيگناه افغان آسيب پذير باقي خواهند ماند.

حفظ پناهگاه القاعده و طالبان در مناطق سرحدي پاکستان ممکن است در دراز مدت افغانستان را بي ثبات سازد.

لي هملتن در اندياناپولس ستار بعد مشکل را نه تنها در آنچه بر شمرديم ميبيند بلکه مدعي است که شرکاي همپيمان ناتو در افغانستان به گفته اش با کم و کاست و شرط و شروط عمليات دارند که اين عمل نقش هاي محاربوي شانرا به شدت تقليل ميدهد و وحدت و موثريت ناتو را ضعيف مي سازد.

اسو شييتت پرس پاکستان در ارتباط به ختم دوره ماموريت «تام کونيگز» نماينده خاص سرمنشي موسسه ملل در افغانستنان گفته است: مکونيگز براي افغانستان ابراز اميد واري مي کند اما در عين حال راجع به اوضاع امنيتي افغانستان اظهار انديشه مي نمايد.

تام کونيگز گفته است: «افغانستان از کشوري که طي سالها، جنگ کشتار زياد ديده به کشور مترقي ديموکراتيک تبديل يافته که مي تواند يک تفاوت و تغيير قابل ملاحظه را در زندگاني مردم افغانسان وارد کند.»

تام کونيگز که در عين حال رئيس اداره تعاوني ملل متحد به افغانستان يا «يونيما» بود گفته است ما همواره گفته ايم که با وجود چلنج های امنيتي ايکه ما همه بدان مواجه ميباشيم، نيروي نظامي به تنهائي کافي نيست، بلکه بايد اين مساعي بايد بطور مساويانه با کوشش ها براي حفظ ساحات اشغال شده و اعمار و تعمير آنها توام گردد.

XS
SM
MD
LG