لینک های دسترسی

انتخابات در گرجستان - رعایت از معيار هاي بين المللي


ناظرين انتخابات سازمان امنيت و همکاري اروپا ميگويند انتخابات رياست جمهوري گرجستان با اکثر معيار هاي بين المللي مطابقت داشته است.

اما هيات ناظرين امروز يکشنبه گفتند که مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري گرجستان چالش هاي چشمگيري را از جمله عدم اعتماد اشتراک کنندگان در عمليه سياسي افشاء نمود.

رهبران مخالفين بروز شنبه ادعا کردند که جعلکاري صورت گرفته و مبارزات انتخاباتي غير منصفانه بوده است.

ميخائيل ساکاش ويلي، رئيس جمهور گرجستان ميگويد که وي در راي دهي روز شنبه بار ديگر انتخاب شد.

با آنهم ليڤان گه چيچي لادزي، رهبر مخالفين ميگويد در انتخابات، جعلکاري صورت گرفته است. وي از پشتيبانان خود تشکيل اجتماعي را جهت اعتراض به نتايج انتخابات در بعد از ظهر امروز يکشنبه تقاضا نمود.

نتايج هشت فيصد آرا نشان ميدهد که ساکاش ويلي در ميان هفت کانديد رياست جمهوري ۵۴ فيصد آراء را بدست اورده است.

رهبر مخالفين با بدست آوردن ۲۳ فيصْد در مقام دوم قرار دارد. برندۀ انتخابات براي جلو گيري از راي دهي مجدد بايد اکثريت آرا را بدست آورد.

XS
SM
MD
LG