لینک های دسترسی

مذاکرات مامورين اسرائيلی و فلسطيني


مامورين اسرائيلي و فلسطنيان مذاکراتی را روی موضوعات مهمی براه انداخته اند تا به موافقتنامه نهايي صلح تا پايان همين سال رسيده بتوانند.

هيات هاي مذاکره کننده که رهبري آنرا تسپي ليڤنيري، وزير خارجه اسرائيل و احمد قُريه، صدر اعظم اداره فلسطينان بعهده دارند، امروز دوشنبه براي مدت دو ساعت در يک هوتل بيت المقدس مذاکراتي را انجام دادند.

مامورين هردو جانب فضاي مذاکرات را خوب خواندند. يک نطاق وزارت خارجه اسرائيل گفت که هيات ها موافقه کردند که مباحثات جدي را در مورد معضلات دشوار روي منازعه اسرائيل و فلسطيي ها ادامه بدهند.

اين موضوعات شامل موقف بيت المقدس، مهاجرين فلسطيني و سرحدات يک دولت فلسطينی ميباشد.

رئيس جمهور بش در جريان بازديد از اسرائيل و ساحل غربي در هفته گذشته گفت که وي توقع دارد يک پيمان صلح بين اسرائيل و فلسطينان تا ماه جنوري سال ۲۰۰۹ که پايان دوره کار اوست، به امضا برسد.

اسرائيل و حکومت محمود عباس در جريان يک کانفرانس به ميزباني ايالات متحده در ماه نوامبر موافقه کردند که مذاکرات صلح را بعد از يک وقفه هفت ساله از سر بگيرند.

XS
SM
MD
LG