لینک های دسترسی

تقاضاي بش از اوپیک در مورد افزايش توليد نفت


جورج بش رئيس جمهور ايالات متحده از (اوپک) سازمان کشور هاي صادر کنندۀ نفت تقاضا کرد تا مقادير بيشتر نفت را در بازار ها بدسترس قرار دهد و در کاهش مصارف انرژي کمک کند.

آقاي بش با خبرنگارانيکه با وي در سفرش به عربستان سعودي همراه هستند گفت، قيم نفت، مستهلکين امريکايي را صدمه ميزند و باعث کُندي روند اقتصادي ايالات متحده خواهد شد.

رئيس جمهور امريکا ميگويد او امروز سه شنبه قيم مواد نفتی را در دور دوم مذاکراتش با ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودي، مورد بحث قرار خواهد داد.

قرار است اين دو رهبر در مزرعۀ سلطنتي ملک عبدالله در ال جندريه در نزديک رياض که در آن اسب هاي پادشاه نگهداري ميشود، ملاقات کنند.

علي نعيميف وزير نفت عربستان سعودي امروز گفت آن کشور توليدات نفتي را تنها وقتي افزايش خواهد داد که شرايط مارکيتها چنين اقدام را توجيه نمايد.

آقاي بش همچنان اين هشدار را به ايران تکرار کرد که اگر قواي ايراني کشتي هاي نظامي امريکايي را در خليج فارس بار ديگر مورد حمله قرار دهند با عواقب جديي مواجه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG