لینک های دسترسی

تندروان یک موضع نظامی را در نزديک سرحد افغانستان تسخير کردند


مقامات پاکستاني ميگويند صد ها تندرو يک قلعۀ نظامي را در نزديک سرحد افغانستان تسخير کرده، جنگ شديدي را سبب گرديدند که طي آن هفت عسکر و تا ۴۰ شورشي کشته شدند.

يک سخنگوی نظامی ميگويد ديشب حدود ۳۰۰ تندرو مرتبط به القاعده برين قلعه در نزديک شهرک سره روغه در منطقۀ وزيرستان جنوب حمله کردند.

او ميگويد تندروان در حمله برين عمارت از راکت استفاده کردند. اين نطاق ميگويد بيش از ۲۰ عسکر مفقود الاثر ميباشند و بيم آن ميرود که مرده باشند.

در حدود ۱۵ عسکر توانستند فرار نمايند. او ميگويد حد اقل ۴۰ تندرو درين جنگ ها کشته شدند، ولي ارقام تلفات تندروان تا بحال تائيد نگرديده است.

مقامات محلي ميگويند اين منطقه يک سنگر بيت الله مسعود، رهبر تندروان مرتبط به القاعده است. حکومت گفته است که او در عقب حملۀ تاريخ ۲۷ دسمبر قرار داشت که باعث قتل بينظير بهوتو، صدراعظم سابق و رهبران مخالفين حکومت شد.

XS
SM
MD
LG