لینک های دسترسی

ژورناليست افغان و حکم محکمۀ شهری مزار شريف


سید پرویز کام بخش، ژورناليست افغان در بلخ، بنابر ادعاى اهانت بر پيامبر اسلام، توسط څارنوال آن ولايت و فيصلۀ محکمۀ شهری مزار شريف، محکوم به اعدام گردیده است.

گزارش صوتی رحيم ابراهيم، خبرنگار راديو آشنا در مزار شريف.

XS
SM
MD
LG