لینک های دسترسی

وزير کانادا: فرانسه شايد در جنوب افغانستان کمک کند.


وزير دفاع کانادا ميگويد فرانسه اعزام عساکر را برا ي تقويۀ واحدهاي ناتو در جنوب افغانستان، تحت غور قرار داده است.

پيتر مکي بخبرنگاران گفت فرانسه بتقاضاي کانادا براي کمک و در مباحثات در مورد لوژستيک که در پاريس جريان دارد، پذيرا بوده است. او در جلسۀ دو روزۀ وزراي دفاع ناتو در ڤيلنيوس، پايتحت لتوانيا، که رو باتمام است، سخنراني ميکرد.

کانادا ميگويد براي يک تعداد زياد عساکر خود در منطقۀ ناآرام جنوب افغانستان پشتيباني مناسب دريافت نميکند. آن کشور تهديد کرده که سال آينده عساکر خود را از افغانستان برون خواهد کرد، مگر اينکه متحدين ناتو عساکر بيشتر بفرستند.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده بر اعضاي ناتو فشار وارد ميکنند تا عساکر بيشتري را جهت مبازره با طالبان سوق بدهند.

قبلاً ياپ دي هوپ سخفر، منشي عمومي ناتو گفته بود افغانستان بايد جنگ عليۀ طالبان را تشديد نمايد.

سخفر امروز در جلسۀ وزراي دفاع کشورهاي عضو ناتو گفت که بهبود بخشيدن حکومت و تقويۀ قواي امنيتي مربوط بخود افغانستان است. او بر لزوم مبارزه عليۀ فساد اداري، اعمار يک قواي پوليس پايدار و مبارزه عليۀ مؤلدين ترياک تاکيد کرد.

وزراي دفاع کشورهاي ناتو در دومين روز مذاکرات متنازع فيه در ڤلنيوس پايتخت لتوانيا قرار دارند. درين جلسات متحدين تقاضاي ايالات متحده را براي مستقر ساختن عساکر بيشتر محاربوي در افغانستان مورد بحث قرار ميدهند.

کانادا، هالند و برتانيه با ايالات متحده پيوسته و قسمت زياد جنگ در جنوب افغانستان را به پيش ميبرند.

XS
SM
MD
LG