لینک های دسترسی

سفارت ناروي در کابل بنا به تهديد امنيتي مسدود گرديد


مقامات ناروي ميگويند سفارت آن کشور در کابل بنا به تهديد امنيتي بطور مؤقت مسدود شد. کرستين ملسم، سخنگوي وزارت خارجۀ ناروي امروز گفت واضح نيست که سفارت چه وقت دوباره باز خواهد شد.

اين سخنگو از تبصره در مورد نوعيت تهديد خودداري کرد. ماۀ گذشته مقامات افغاني گفتند سفارت ناروي يکي از چندين محلي در کابل است که شايد تندروان هدف قرار بدهند.

ناروي چندين صد عسکر در افغانستان دارد که در داخل آيسف تحت رهبري ناتو خدمت ميکنند.

XS
SM
MD
LG