لینک های دسترسی

ناروی  تهديد دهشت افگنی محلی را به حضور نظامی اش در افغانستان ارتباط ميدهد


ادارۀ استخبارات پليس ناروي مي گويد، آن کشور به تهديد روز افزون حملات دهشت افگني از جانب تندروان اسلاميست قسماً بخاطر حضور نظامي آن کشور در افغانستان مواجه ميباشد.

اين ارزيابي در خلاصۀ يک گزارش ادارۀ پليس امنيتي ناروي درج شده است. اين متن حاکيست که تندروان اسلاميست ناروي را با يک چالش قابل ملاحظۀ در آيندۀ نزديک مواجه خواهند ساخت و مدارک ميرساند که گروه هاي محلي اسلاميست بيشتر وبيشتر بيناد گرا ميشوند.

ناروي حدود ۵۰۰ عسکر در افغانستان دارد. ناروي سفارتش در کابل را هفتۀ گذشته با در نظر داشت دريافت تهديد امنيتي غير مشخص مسدود کرد.

يک ژورناليست نارويژي در بين افرادي موجود بود که ماه گذشته در جريان حمله به يک هتل درکابل در حالي کشته شدند که وزير خارجۀ ناروي در همان هتل موجود بود. وزير خارجۀ ناروي درآن حمله صدکۀ نبرداشت .

XS
SM
MD
LG