لینک های دسترسی

حمله بر والی قندهار باعث کشته شدن سه تن گرديد


يک بم تعبيه شده در کنار جاده در نزديک کاروان وسايط والي قندهار بروز يکشنبه منفجر گرديده و باعث کشته شدن سه تن از افراد پوليس و جراحات دو نفر ديگر گرديد.

مامورين ميگويند اسدالله خالد، والی قندهار که از حادثه جان به سلامت برد، در هنگام وقوع این انفجار، از يک جلسه ای بر ميگشت که در مورد مساعي امحای کشت خشخاش دائر شده بود. هيچ کسي تا کنون ادعای مسووليت نکرده است.

بروز شنبه، عمليات نظامی عليه طالبان در ولايت همجوار قندهار (هلمند) باعث کشته شدن دو تن از افراد ملکي و چندين تن از شورشيان گرديد.

درعين زمان، يک جنرال عاليرتبه ايالات متحده ميگويد که حملات شورشيان در شرق افغانستان با مقايسه به همين مدت در يکسال قبل، سی و پنج فيصْد کاهش يافته است.

XS
SM
MD
LG