لینک های دسترسی

اردوی اسرائيل در حال آماده باش قرار دارد


فلسطينيان امروز دوشنبه با تشکيل يک زنجير از انسان ها مظاهراتي را در غزه براه انداخته اند و اميدوار هستند که اين زنجير در عرض قلمرو، امتداد يابد تا در برابر محاصره غزه توسط اسرائيل اعتراض نموده باشند.

حماس گفت که به مردم دستور داده تا در طول شاهراه ايکه از رفع در امتداد سرحد غزه با مصر واقع است تا بيت هنون در شمال غزه، اجتماع نمايند.

وزارت خانه های خارجه و دفاع اسرائيل ميگويد که قوای اسرائيلی با اجتماع مظاهره کنندگان در غزه، مداخله نخواهد کرد.

قواي اسرائيلي در امتداد سرحد مستقر شده است تا از رخنه کردن فلسطينان به کتاره امنيتی جلوگيری بعمل آيد. چنین یک رخنه در ماه گذشته در رفاه در سرحد با مصر صورت گرفت.

تندروان سوراخ های را در ديوار مانع ايجاد کردند و از آن فلسطينيان بداخل قلمرو مصر هجوم بردند تا مواد خريداری نمایند - موادیکه به علت محاصره اسرائيل، در غزه موجود نبود.

XS
SM
MD
LG