لینک های دسترسی

رايس: کوريای شمالی باید همه فعاليت های ذروی خود را افشاء سازد


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد اين خيلي مهم است که کورياي شمالي فعاليت هاي ذروی خود را بطور مکمل افشا کند و به رئيس هيئت واشنگتن در مذاکرات ذروی هدايت داده است تا در چين باقي مانده و بمذاکرات خود ادامه بدهد.

قرار بود کرستوفر هل، معين وزارت خارجه امروز رايس را در سفر جاپان او همراهي کند. اما رايس در توکيو بخبرنگاران گفت که مباحثات در بيجنگ بخوبي پيش ميرود و عاقلانه بنظر ميرسد که هل را گذاشت که باين مذاکرات ادامه بدهد.

او همچنان ميگويد درک کرده است که در چنين موضوعاتي نه خوش بين و نه بدبين نباشيم، ولي صرف به پيش برويم.

واشنگتن ميگويد کورياي شمالي بايد بموجب توافق با ايالات متحده، چين، جاپان، روسيه و کورياي جنوبي فهرست کامل همۀ پروگرام هاي ذروي خود را فراهم کند.

XS
SM
MD
LG